Senaste nyheterna

Inga dokument hittades.

 

Vi tillhandahåller olika kurser för våra medlemmar samt andra intresserade

Riskutbildningar för Del 1 A & B och Del 2 A & B

Allt för många dör och skadas i trafikolyckor. Antalet olyckor med dödlig utgång är mycket hög i åldrarna 18 till 24år.

Riskutbildningen ska verka för att minska antalet olyckor i trafiken bland förare.

Undervisningen skall baseras på förståelse, känslor, konsekvensanalyser och råd.

Kursen ska förmedla en lämplig pedagogik och utvecklad argumentation hos blivande lärare om alkohol, droger och attityders påverkan och inflytande på dagens förare.

 

Vid intresse, mejla oss på följande adress:

info@trafikkonsult.nu för mer info se www.trafikkonsult.nu 


MC-lärarkurs

För att få arbeta som mc-lärare måste Du ha genomgått utbildning för mc-trafiklärare.
TR anordnar årligen utbildning för blivande mc-trafiklärare.
Kurserna anordnas under fem dagar på våren, och en halvdag för uppföljning under hösten.

Krav för att få gå kursen:

1. Arbetat som trafiklärare minst 1 år
2. Vana och skicklighet i mc-körning
3. Godkänt prov på Trafikverket för blivande mc-trafiklärare

Vid intresse, mejla oss på följande adress:

info@trafikkonsult.nu för mer info se www.trafikkonsult.nu 
Dyslexikurs

Vi tillhandahåller kurser för lärare och personal på trafikskolor angående läs- och skrivsvårigheter. Vi går igenom olika sätt att tyda svårigheterna, pedagogiska metoder, arbetssätt och hjälpmedel som finns. Hur intyg till Trafikverket skall var utformat och innehålla.
Efter avslutad kurs erhålls intyg som skickas till Trafikverket, vilket gör att behörig person kan hos dem ansöka om muntligt eller förlängt teoriprov för kundens/elevens räkning.

Vid intresse, mejla oss på följande adress:

kansli@trafikutbildarna.com Trafikutbildarnas Riksorganisation
Design från KonsultPoolen