Senaste nyheterna
Information från Transportstyrelsen om nyligen beslutade föreskrifter
2016-04-06

Vårmötet 2019
TR:s vårmöte 2019

Alkolås efter rattfylla
Alkolås efter rattfylleri – ett nytt alternativ istället för körkortsåterkallelse

 
 

Fortbildning Riskettan B

1 Mars  BROMMA

5 April BROMMA

vecka 40 Göteborg / Kungsbacka

vecka 46 Bromma

vecka 47 Bromma

vecka 48 Bromma

Vecka 3  Skövde

Vecka 4 Borlänge 

Tid: kl 08:30 – ca 16

Antal deltagare 16st (Först till kvarn)

Sju timmars fortbildning (behörighetskrav).

Syfte:
Att få uppdatering på området så att fortbildningen följer utvecklingen på behörighetskursen.

Mål:
Att få kännedom om metoder, ny fakta och kursplansmål för att stimulera till utveckling av din egen utbildning till elev.
Innehåll:
Delge varandra erfarenheter och reflektioner.
Faktauppdatering.
Vad tycker våra kunder?
Hur aktiverar du eleverna?
Hur tolkar eleven kursplansmålen.
När är eleven godkänd?
Egna (rimliga) önskemål.

Pris: 1950 kr + m 

Anmälan till: info@trafikkonsult.nu med persnr och orgnr på betalande företag

Kursen hålls av Stockholms Trafikkonsult

 

 

Fortbildning Riskettan A

Datum: 15 mars 2019 kl 08:30 – ca 16

Plats: BROMMA /Stockholm

Antal deltagare max 16st (Först till kvarn)

Sju timmars fortbildning (behörighetskrav).

Syfte:
Att få uppdatering på området så att fortbildningen följer utvecklingen på behörighetskursen.

Mål:
Att få kännedom om metoder, ny fakta och kursplansmål för att stimulera till utveckling av din egen utbildning till elev.
Innehåll:
Delge varandra erfarenheter och reflektioner.
Faktauppdatering.
Vad tycker våra kunder?
Hur aktiverar du eleverna?
Hur tolkar eleven kursplansmålen.
När är eleven godkänd?
Egna (rimliga) önskemål.

Pris: 1950 kr + m (medlem TR har rabatt)

Anmälan till: info@trafikkonsult.nu med persnr och orgnr på betalande företag

Kursen hålls av Stockholms Trafikkonsult

 

 

Riskettan B Grundkurs

vecka 49 Bromma

Mer kurser kommer

Pris: 5000 kr + m (medlem TR har rabatt)

Antal deltagare max 16st (Först till kvarn)

24 timmars grundutbildning (behörighetskrav).

Anmälan till: info@trafikkonsult.nu med persnr och orgnr på betalande företag

Kursen hålls av Stockholms Trafikkonsult

 

 

Riskettan A Grund

20 Mars – 22 Mars Bromma

vecka 43 Bromma

Kursen syftar till att stärka dig som pedagog och ge dig verktyg så att du själv kan skapa en undervisning avseende riskutbildning del 1 behörighet A. Kursen är en del i Transportstyrelsens krav för att få utbilda i riskutbildning del 1 behörighet A.
Utbildningen ska leda till att du vill utveckla dina kunskaper och förståelse kring problem kopplade till alkohol, andra droger, trötthet samt mc-specifika faktorer och beteenden som medför ökade risker. Utbildningen ska ge möjlighet att reflektera över dessa problem och de egna attityderna till problemen. 
Dessutom ges utrymme till kunskaper om övningar och pedagogiska metoder som kan användas för att öka elevernas förståelse för hur det egna körbeteendet påverkar riskexponeringen för en själv och för andra trafikanter. Under hela lärarutbildningen kommer särskild tonvikt läggas vid kursplanens mål. 
De som ska bedriva utbildningen gentemot elever måste uppfylla följande krav för att vid en tillsyn anses behöriga (TSFS 2009:26). 
1. ha giltigt körkort med behörighet A och B, 
2. ha haft ett körkort med behörighet A och B under sammanlagt minst tre av de senaste tio åren och ha vana och skicklighet att köra motorcykel,
3. med hänsyn till sina personliga förhållanden kan anses lämplig som lärare vid riskutbildning 
4. ha genomgått särskild lärarutbildning, och 
5. är godkänd som trafiklärare för motorcykel eller ha dokumenterad pedagogisk utbildning omfattande minst ett halvår och dokumenterad erfarenhet av pedagogiskt arbete som lärare under minst ett år samt ha ett godkänt praktiskt test enligt VVFS 2006:65.

5 000 kr/person exkl moms

För- och eftermiddagskaffe samt material ingår. Kostnader för eventuellt boende, resor och övrig förtäring tillkommer.

Intresseanmälan och anmälan till info@trafikkonsult.nu med namn, pers.nr. samt datum för MC-lärarkurs. Faktureringsadress med org.nr, på betalande företag

 

Risktvåan A Grundkurs

1 - 5 Juni  Västerås

Utbildningen syftar till att utveckla deltagarens kunskaper och förståelse för hur hastighet, förarbeteende, fordon och väg kan påverka trafiksäkerheten vid motorcykelkörning, samt utveckla kunskaper om vanliga olyckssituationer och möjligheterna att undvika dessa. 
Deltagarna ges goda möjligheter förstå vilka undervisningsmetodiker och vilka pedagogiska metoder som kan användas för att uppnå de mål som anges i TSFS 2009:26, 5 kap. för del 2. Kunskapen ska kunna användas för att anpassa utbildningsmetoder efter elevens behov så att det blir möjligt att påverka värderingar och attityder hos den som genomgår riskutbildning. 
Denna kurs är en del i det Transportstyrelsen kräver av de lärare som ska bedriva riskutbildning del 2 behörighet A gentemot elever för att anses behörig, källa TSFS 2009:26.
Kursen erbjuds under fem dagar och kan innehålla kvällsuppgifter. 
12 000 kr/person exkl. moms. 
För- och eftermiddagskaffe samt material ingår. Kostnader för eventuellt boende, resor och övrig förtäring tillkommer.

BEHÖRIGHETSKRAV:

• Har giltigt körkort med behörighet A under hela kurstillfället 
• Deltagarna förutsätts ha god kännedom om innehållet i gällande föreskrift TSFS 2009:26. Konsoliderad version innehåller ev. uppdateringar. 
• Du ska ha mc och komplett skyddsutrustning under kursen, allt i bra skick. Kvalitetskontroll av mc och skyddsutrustning kommer ske på plats. Tänk på att delar av kursen genomförs i lektionssal.

Intresseanmälan och anmälan till info@trafikkonsult.nu med namn, pers.nr. samt datum för MC-lärarkurs. Faktureringsadress med org.nr, på betalande företag

 

MC-lärarkurs

27 - 31 Maj  Västerås

Denna behörighetskurs på minimum 40 h ger lärarbehörighet för utbildning i behörighet A. Utbildningen står under Transportstyrelsens tillsyn. 

Det förutsätts att du som deltagare redan har mycket goda färdigheter på motorcykel. Ett av kraven för att få genomföra kursen är godkänt körtest på Trafikverket, men det är ingen garanti för godkännande på kursen.

 

Se till att vara väl förbered, ha stor manövreringsvana av motorcykel o var bekväm med att demonstrera övningar. Detta för att kursen ska kunna lägga större fokus på att hjälpa dig utveckla pedagogik och metodik än färdighet på motorcykel. 
Kursen är uppbyggd enligt kursplanen i förskriften TSFS 2011:19
Konsoliderad version innehåller ev. uppdateringar. 
Kursen genomförs i fem dagar och hela kursen måste genomföras vid samma kurstillfälle för att kunna bli godkänd på kursen. Vanligt är att kvällarna går åt att kursdeltagarna fortsätter mängdträna eller på andra sätt fördjupar sig i det dagarna har inspirerat till. Var därför öppen för att även använda kvällstid så du får ut mesta möjliga av dessa dagarna ihop med dina kurskamrater. 

15 000 kr/person exkl. moms. 
För- och eftermiddagskaffe samt material ingår.

Kostnader för eventuellt boende, resor och övrig förtäring tillkommer.

För att få tillträde till kursen krävs att du: 

• Har giltigt körkort med behörighet A 
• Uppfyller kraven i VVFS 2006:65, 6 kap § 2-4. 
Konsoliderad version innehåller ev. uppdateringar.
• Genomfört ett godkänt körtest på Trafikverket, högst ett år innan ansökan. Boka körtestet hos Trafikverket, tel. 0771-17 18 19. Till körtestet ska du ha med dig intyg på att du varit verksam trafiklärare i minst 1 år
• Du ska ha med dig mc och komplett skyddsutrustning, allt i bra skick.

Intresseanmälan och anmälan till info@trafikkonsult.nu med namn, pers.nr. samt datum för MC-lärarprovet. Faktureringsadress med org.nr, på betalande företag

 

 
 
Trafikutbildarnas Riksorganisation

 

 Trafikutbildarnas Riksorganisation
Design från KonsultPoolen